Roma - knižní nakladatelství


Vydané knihy

 

Třetí vydání knihy BAŤOVA SOUSTAVA ŘÍZENÍ

V prodeji je nová kniha - třetí vydání knihy Baťova soustava řízení.


Anotace: Baťova soustava řízení je souhrn metod a praktik řízení používaných ve firmě Baťa do roku 1945. Třetí vydání je doplněné a rozšířené o nové kapitoly. Kniha má jasnou strukturu a obsahuje 9 základní kapitol, konkrétně 1. Ševcovské začátky Tomáše Bati, 2. Historie firmy Baťa v datech, 3. Podnikatelská filozofie Tomáše Bati, 4. Podnikatelská strategie firmy Baťa v 1. polovině 20. století, 5. Vybraní vedoucí pracovníci firmy Baťa, 6. Baťova soustava řízení, 7. Možnosti využití Baťovy soustavy řízení, 8. Realizované návrhy, 9. Vzpomínka na Jana Pivečku. Součástí knihy je tak rozsáhlý přehled baťovské literatury. Z uvedených kapitol je nejrozsáhlejší kapitola šestá, kde jsou popsány jednotlivé praktiky Baťovy soustavy řízení. Popis těchto praktik je ve srovnání s druhým vydáním podrobnější a doplněný o nově získané poznatky. V této části je nejvíce rozšířena podkapitola Výchova a vzdělávání. Tato kniha je mimo jiné jedinečná tím, že je první publikací, která informuje o Tomášově (institut, který vzdělával a vychovával mladé muže pro pozice vedoucích pracovníků firmy Baťa). Všechny praktiky a metody řízení firmy byly postaveny na jednoduchosti, logice a selském rozumu. O jejich nadčasovosti svědčí i skutečnost, že jsou baťovské principy řízení využívány i v současnosti mnohými podniky. Součástí knihy je také popis možností využití Baťovy soustavy řízení. Vedle Zdeňka Pokludy se recenze ujal i Jan Čipera, který je synem Dominika Čipery - nejbližšího spolupracovníka a důvěrníka Tomáše Bati. Kniha je vhodná pro studenty škol, kteří mají pracovní etapu života ještě před sebou. Kniha je výborná pro začínající i již zkušené podnikatele.

Předmluva: prof. Ing. František Trna, CSc.

Doslov: prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.

 

Počet stran: 256

ISBN: ISBN 978-80-903808-9-9

Cena knihy: 249 Kč

Druhé vydání knihy BAŤOVA SOUSTAVA ŘÍZENÍ

Od 20. srpna 2007 je na českém i slovenském knižním trhu k dostání druhé vydání knihy Baťova soustava řízení. Obálka knihy je přiložena na obrázku. Druhé vydání knihy Baťova soustava řízení vychází svou strukturou z prvního vydání. Základní kapitolu tvoří popis Baťovy soustavy řízení, tedy praktik, které byly v průběhu let 1894 až 1939 využívány pro řízení firmy Baťa. Součástí knihy je také kapitola, která ukazuje možnosti využití Baťovy soustavy řízení pro současné podniky a školy. Druhé vydání knihy je od prvního odlišné v šesti bodech. 1. Druhé vydání je rozšířeno o kapitolu Historie firmy Baťa. 2. Vlastní popis prvků Baťovy soustavy řízení je obsáhlejší a rozšířený o nově zjištěné poznatky. 3. Možnosti využití Baťovy soustavy řízení v současnosti jsou rámcově zachovány, ale konkrétní možnosti využití jsou v určitých bodech změněny, doplněny a některé pasáže jsou naopak vypuštěny. 4. V tomto druhém vydání již není obsažena kapitola Obecný pohled na úspěšnost; je zde umístěna nová kapitola Podnikatelská strategie firmy Baťa v první polovině 20. století. 5. Druhé vydání knihy odstartuje novou ediční řadu, která bude tvořena čtyřmi svazky; jednotlivé svazky budou podrobně popisovat praktiky používané pro řízení a organizaci firmy Baťa, tyto praktiky budou dále popsány z pohledu majitelů nebo vedoucích pracovníků vybraných současných podniků. 6. Součástí druhého vydání je navíc rozsáhlý přehled baťovské literatury.

Autorka: Ing. Romana Lešingrová, Ph.D.

Předmluvu napsal prof. Ing. František Trnka, CSc. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně).

Doslov napsala prof. Ing. Růžena Petříková, CSc. (DTO CZ, s.r.o.).

Počet stran: 152s.

Vydání: druhé

ISBN: ISBN 978-80-903808-4-4

Cena: 199 Kč

 

 

 

Knihy ediční řady Člověk a výkonnost

 

 1. Člověk a výkonnost - Cílevědomé plánování

  V knize naleznete postup procesu plánování, zásady pro zpracování dobrého plánu, základní poznatky o plánovaní i prognózování, inspirativní a motivující poznatky o schopnostech člověka, ale také podrobnou strukturu podnikatelského záměru a podnikatelského plánu. Součástí knihy je také kapitola, ve které se dozvíte, jak se plánovalo ve firmě Baťa v prvních padesáti letech své existence.

  Cena: 149 Kč

 2. Člověk a výkonnost - Jak udržet slušné mzdy

  V první kapitole naleznete podněty k nižším nákladům bez nutnosti snížení mezd, zachytíte orientaci na základní požadavek úspěšnosti, podle kterého není žádoucí pracovat těžce a dlouho, ale rychle a efektivně. Ve druhé kapitole je popsán systém odměňování, kalkulace a finančního řízení ve firmě Baťa v první polovině dvacátého století. Třetí kapitola poskytuje základní informace mzdách a odměňování v odborných souvislostech.

  Cena: 149 Kč

 3. Člověk a výkonnost - Vývoj obchodu

  V první kapitole naleznete praktické rady, na co je nutné při vývoji obchodu zaměřit pozornost, aby vaše činnost bylo úspěšná. Druhá kapitola Vás seznámí s vývojem obchodu a se začátky obchodování a podnikání ve firmě Baťa v první polovině dvacátého století. Třetí kapitola Vám poskytne základní definice, principy, souvislosti v oblasti obchodu.

  Cena: 149 Kč

 4. Člověk a výkonnost - Jak budovat obchod

  Kniha Vám v první kapitole v lidském podání poskytne množství cenných a zásadních myšlenek a rad, které uplatníte při budování vlastního obchodu i podniku. Ve druhé kapitole knihy naleznete poznatky v oblasti budování obchodu prostřednictvím reklamy ve firmě Baťa v první polovině dvacátého století. Třetí kapitola popisuje vazby v oblasti marketingové komunikace a reklamy.

  Cena: 149 Kč