Roma - knižní nakladatelství


SEMINÁŘE V ROCE 2008

V otázkách a odpovědích Vám představujeme novou a originální řadu seminářů „TO NEJLEPŠÍ Z BAŤOVY SOUSTAVY ŘÍZENÍ“ pro podniky!

Jak dlouho jsou semináře realizovány?

Od května roku 2008 realizujeme zcela novou a svého druhu jedinečnou řadu seminářů „To nejlepší z Baťovy soustavy řízení“ pro podniky.

Jak vznikla myšlenka realizovat semináře?

Myšlenka realizovat semináře v řadě „To nejlepší z Baťovy soustavy řízení“ vznikla na základě požadavků ze strany podniků a současně na základě specializace nakladatelství - udržování, šíření a využívání příkladu podnikatelské filozofie Tomáše Bati pro podniky a školy, které v něm mohou soustavně nacházet inspiraci pro svou činnost.

Jak jsou semináře realizovány?

Na konci každého měsíce probíhá jeden seminář, úzce zaměřený vždy na samostatné téma. Každý seminář má vlastní tzv. doplňkový program. Semináře jsou jednodenní, od 9 hodin do 17 hodin.

1. seminář (22.5.2008) s názvem „To nejlepší z Baťovy soustavy řízení“ zahájil realizaci stejnojmenné řady a účastníky seznámil s historií, vývojem a současností firmy Baťa, dále s Baťovou soustavou řízení (tj. souhrnem praktik, postupů a metod, které byly v řízení firmy Baťa používány v 1. polovině 20. století). Pro účastníky byl připraven výběr toho nejlepšího a z hlediska současného využití toho nejzajímavějšího z Baťovy soustavy řízení. Součástí programu byly také ukázky fotografií a dobových materiálů. Doplňkovým programem byla v případě 1. semináře návštěva Obuvnického muzea ve Zlíně s prohlídkou expozice a s promítáním krátkých reklamních filmů, které jsou pro firmu Baťa charakteristické.

2. seminář (24.6.2008) byl již zaměřen na konkrétní téma (motivace) a nesl tak název „Jak motivovat své spolupracovníky“. Doplňkovým programem byla v případě 2. semináře diskuse s přímými pamětníky – absolventy Baťovy školy práce, bývalými spolupracovníky firmy Baťa, členy Výboru Klubu absolventů Baťovy školy práce ve Zlíně, kteří mimo jiné povídali také o tom, co je k firmě Baťa přivedlo, co a jak je motivovalo pro práci ve firmě Baťa a pro život ve Zlíně. Těmito významnými hosty byli Miloslav Blaha a František Šumpela.

Oběma hostům i na tomto místě děkuji.

3. seminář (29.7.2008) byl zaměřen na konkrétní téma (komunikace) a nesl tak název „Jak komunikovat se svými spolupracovníky a zákazníky“. Doplňkovým programem byla také v případě 3. semináře návštěva Obuvnického muzea ve Zlíně s prohlídkou expozice a s promítáním krátkých reklamních filmů, které jsou pro reklamu firmy Baťa charakteristické.

4. seminář (28.8.2008) byl již zaměřen na konkrétní téma (plánování) a nesl tak název „Jak efektivně plánovat a plnit plány“. Doplňkovým programem byla diskuse s významnými hosty, bývalými spolupracovníky JZD AK Slušovice a současnými pracovníky Fakulty managementu a ekonomiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Hosty byli prof. Ing. František Trnka, CSc. a doc. Ing. Josef Hurta, CSc.

Oběma hostům i na tomto místě děkuji.

Kde semináře probíhají?

Realizace seminářů se cíleně uskutečňuje tzv. „na místě činu“, tedy v bývalém továrním areálu firmy Baťa ve Zlíně. Program probíhá ve 23. budově (V době působení firmy Baťa v areálu zde byly obuvnické dílny. V současnosti je zde sídlo společnosti Technologické inovační centrum s.r.o.). Oběd v případě prvních dvou seminářů proběhl ve 21. budově (Budova, tzv. Zlínský mrakodrap, byla postavena firmou Baťa v roce 1938 jako administrativní budova, kde v 8. etáži bylo umístěno ředitelské patro a Jan Antonín Baťa zde měl, dodnes známou a návštěvníky Zlína často vyhledávanou, kancelář ve výtahu. V současnosti je zde sídlo Zlínského kraje.)

Kdo přednáší?

Ing. Romana Lešingrová, Ph.D.

Co mají semináře podniků dát?

PŘÍKLAD

Kolik seminář stojí a co cena zahrnuje?

Cena semináře je 990 Kč (bez DPH). Na základě registrace je každému přihlášenému zaslána faktura k uhrazení poplatku, samozřejmě již s přičtením DPH 19%.

Účastnický poplatek zahrnuje: účast na semináři, poznámkové materiály, dárek (v případě prvních dvou seminářů to byla kniha), občerstvení v průběhu semináře, oběd (včetně nápoje), účast na doplňkovém programu.

Jaký bude další doplňkový program na připravovaných seminářích?

Doplňkové programy jsou připravovány průběžně, na základě připravovaného tématu a na základě požadavků účastníků z předcházejících seminářů.

Jaká budou další témata připravovaných seminářů?

Témata jsou připravována průběžně, opět na základě požadavků účastníků z předcházejících seminářů. Připravována jsou témata, sledující například tyto oblasti: vnitrofiremní komunikace, reklama, služby, plánování, rozvoj obchodu, export, výroba a celá řada dalších.

Bude řada seminářů „To nejlepší z Baťovy soustavy řízení“ probíhat i v roce 2009?

Ano

Je možné realizovat seminář nebo konzultace pouze pro jeden konkrétní podnik a připravit tak program „šitý na míru“?

Ano

Máte další otázky?

Přejete si posílat aktuální pozvánky na připravované semináře? Pokud ano, tak nám napište na redakce@romanakladatelstvi.cz a rádi Vás budeme Vám posílat pozvánky na semináře a pravidelně informovat o všech připravovaných a vydaných knihách.