Roma - knižní nakladatelství


Reference na semináře

Jak seminář "To nejlepší z Baťovy soustavy řízení" ze dne 22.5.2008 hodnotí sami účastníci?

 

"Přednáška "To nejlepší z Baťovy soustavy řízení" byla autorkou vzorně nejenom připravena, ale i podána. Cítím se být zavázán lidem, kteří nám po skončení totality přibližují génia." (ze dne 2.6.2008)

Děkuje Ing. Jaromír Kovář
Majitel soukromé firmy KÁMEN KwR KOVÁŘ s.r.o.

 


"Dobrý den paní doktorko,

chtěl bych Vám ještě jednou poděkovat za velmi zajímavý a poučný seminář "To nejlepší z Baťovy soustavy řizení", kterého jsem se dne 22.května 2008 zúčastnil. Samotný seminář byl veden ve velmi příjemné atmosféře, kterou ještě umocňovalo místo konání semináře, tedy bývalé tovární prostory firmy Baťa. Člověk si také nemohl nepovšimnout, že se Vám jméno Baťa nestalo jen tématem diplomové, respektive doktorandské práce, ale celoživotním koníčkem a dokážete nadchnout i ostatní, tedy i mě. Pokud mi čas dovolí, velice rád zavítám opět do Zlína na další pokračování Vašich seminářů." (ze dne 3.6.2008)

Ing. Marek Procházka
Obchodní zástupce BENEKOV term s.r.o.

 

"Vážená paní Lešingrová,

chci Vám poděkovat za pozvání na Vámi vedený seminář „To nejlepší z Baťovy soustavy řízení“, kterého jsem se zúčastnil v květnu ve Zlíně. Vzhledem k tomu, že v období mých studií žádná zmínka o Baťovi vyučovacím procesem neprošla, byla moje vědomost o jeho podnikatelských aktivitách omezena spíše jen na ústní podání mých příbuzných ze Zlína. O to větší překvapení mě čekalo na semináři, když průřez jeho postupy při řízení firmy před 100 lety jsem shledal doslova geniální. Jeho práce se spolupracovníky (nepoužíval termín zaměstnanci), průběh pracovní směny, úroky z vkladů vlastních zaměstnanců ve výši 10% v bance firmy, úroveň výstavby firemních bytů, způsob vedení mládeže ke spořivosti spojené s nošením líbivých uniforem, režim jeho školy pro vedoucí spolupracovníky a mnoho dalších nápadů, to vše ve mně zanechalo hlubokou stopu a podnítilo mne, abych hledal možnosti vhodné aplikace jeho řešení na naše vlastní potřeby. Tím prvním bylo vyčíslení ztráty vyučovacích hodin za čtyři roky studií, způsobené pozdními příchody pedagogů do tříd po přestávce. Mnohým se vůbec vysledování tohoto ukazatele nelíbilo. S přáním mnoha úspěchů při propagaci jeho osobnosti." (ze dne 7.6.2008)

Ing. Václav Žalud
Majitel Soukromého gymnázia a Střední zdravotnické školy Havířov, s.r.o.

 

"Vážená paní doktorko,

dovolte mi, abych Vám poděkovala za možnost zúčastnit se semináře "To nejlepší z Baťovy soustavy řízení", který se konal 22. 5. 2008. Domnívám se, že nápad pořádat semináře tohoto typu ve Zlíně je velmi užitečný, zvláště pro mladou generaci, která neměla možnost se v praxi s "Baťovským stylem práce" setkat a ani se o něm v minulosti učit. Když jsme ve firmě zaváděli "moderní systémy řízení" a připravovali se k certifikaci podle mezinárodních standardů ISO, často jsem od starších kolegů slyšela - "Ale to už tady za Baťů bylo, to přece není nic nového". Z toho jasně vyplývá, jak nadčasová Baťovská soustava řízení byla i to, že pořád ještě, i po tolika letech, je možno nechat se jí při řízení podniků inspirovat. Přeji Vašim seminářům hodně pozorných posluchačů." (ze dne 11.6.2008)

Ing. Jindřiška Ondráčková
Ředitelka Univerzitního institutu
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 

 

 

Vážená paní doktorko,

 

Váš seminář „To nejlepší z Baťovy soustavy řízení“ byl velmi zajímavý a doplnily jsme si spoustu nových informací a poznatků o Baťovi a jeho systému řízení. Jsme rády, že jsme se ho mohly zúčastnit. Děkujeme Vám za pozvání a těšíme se na další pokračování, nové poznatky a příjemnou atmosféru, která na semináři panovala.“ (ze dne 20.6.2008)

Ing. Anna Čečotková a Mgr. Miluše Bieleszová
SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov