Roma - knižní nakladatelství


Reference na publikační a pedagogické aktivity

"Ačkoliv současná ekonomika a podnikání postoupilo do zcela nové etapy označované jako znalostní, prokazuje se, že Baťova soustava řízení má nadčasovou uplatnitelnost. Pro univerzity i podniky je cenné, když jsou Baťovy znalosti aktualizovány a šířeny. Toto poslání plní publikace Baťova soustava řízení bezezbytku. Publikace má silný ohlas mezi posluchači ekonomických studií na FF UP v Olomouci. S velkým zájmem z jejich strany se dlouhodobě setkává i kurz Baťův systém řízení, který ing. Lešingrová vede na Katedře aplikované ekonomie. Pod vedením ing. Lešingrové byla napsána řada diplomových prací, které řeší aplikaci Baťovy soustavy řízení v konkrétních českých firmách. Popsaný systém spolupráce, tedy publikační činnost, vzdělávání a aplikace ve firmách je velmi efektivní ve smyslu Baťovské tradice." (ze dne 12.6.2008)

Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D.

Vedoucí Katedry aplikované ekonomie

Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

www.kae.upol.cz, jaroslava.kubatova@upol.cz