Roma - knižní nakladatelství


O vzniku

 

Začátkem podzimu roku 2006 se na knižní trh nově začlenilo Roma Nakladatelství. Podnětem pro vznik nakladatelství byly několikaleté aktivity zakladatelky nakladatelství (Romany Lešingrové) o šíření příkladu podnikatelské filozofie Tomáše Bati a také její snahy zapracovat tento příklad do školské výuky. Důvodem vzniku nakladatelství byla také snaha soustředit pozornost na podnikatelskou tradici Zlínského kraje, která je přímo spojena s historií firmy Baťa, kterou se svými sourozenci založil Tomáš Baťa (1876-1932). Jeho podnikatelské aktivity zasahovaly nejen do podnikatelské sféry, ale také do vzdělávání a kvality života.

 

Od vzniku nakladatelství bylo vydáno několik knih, byla navázána spolupráce s některými podniky a školami.