Roma - knižní nakladatelství


Nabídka klubu ABŠ

Členové klubu ABŠ nabízí konzultace v uvedených oblastech. Konzultace jsou určeny všem, kteří o ně mají zájem. V případě, že Vás zaujme některé z témat, kde u konzultanta není uvedeno telefonní číslo, pak volejte na +420 777 666 592.

 

Jméno

Adresa

Oblast

Ing. Miroslav Vinter

Ševcovská 4064
760 01 Zlín
Telefon: 577 430 370

Financování, vnitropodnikové řízení

Ing. Zdeněk Rybka, CSc.

Třída 2.Května 4098
760 01 Zlín

Telefon: 577 438 106

Podnikatelský systém T.Bati. Organizace výroby, výchova a motivace spolupracovníků

Ing. Svatopluk Jabůrek

3.Května 807
763 02 Zlín
Telefon: 577 104 849

Baťovský systém řízení, historie firmy Baťa, zpracování kaučuku

Ing. Josef Holomek

Fabiánova I/210
760 01 Zlín

Organizace výzkumu zpracování plastů, řízení pracovních týmů

František Šumpela

Kúty 1943
760 01 Zlín

Provozní účetnictví, kožedělná výroba

Jindřich Jahůdka

Svatopluka Čecha 252/4
760 01 Zlín

Finance a účetnictví

Doc. Miroslav Barvíř, CSc.

Kobylín 6
644 00 Brno
Telefon: 541 238 715

Systémová analýza přístupu T.Bati (výroba, obchod, finance). Více: web.telecom.cz/barvir/Miroslav

Ing. Petr Holubec

Ratíškovice 815
696 02 Ratíškovice

Organizace a řízení podniku, ekonomika, finance, stavebnictví, projektová činnost

Mgr. Jana Roubalíková

Jana.roubalikova@email.cz

Telefon: 777 643 378

Propagace, vnitrofiremní komunikace

Ing. Romana Lešingrová, Ph.D.

roma@romanakladatelstvi.cz

Telefon: 777 666 592

Baťova soustava řízení, podnikatelská filozofie T.Bati