Roma - knižní nakladatelství


Doporučujeme knihy

Název knihy: Společenská odpovědnost organizací

Autor: Růžena Petříková a kol.

Kolektiv: Petříková Růžena, Hofbruckerová Zdenka, Lešingrová Romana, Klesalová Alena, Hercík Pavel

Vydavatelství: DTO CZ, s.r.o. Ostrava, 2008

Počet stran: 184

ISBN: ISBN 978-80-02-02099-8

Anotace: Společenská odpovědnost organizací a jednotlivců se v současnosti stává jedním z nejzávažnějších témat naší planety. A i když se tato oblast  postupně stává významnou součástí každé firemní strategie, nejedná se v žádném případě pouze o řízení. Filosofie CSR (Corporate Social Responsibility) je rovněž o rozvoji firmy, o etice, morálce, o přírodě i naději současné i budoucích generací. A o tom všem, a dalších souvisejících aspektech pojednává nová kniha autorů R. Petříková, Z. Hofbruckerová, R. Lešingrová a P. Hercík s názvem Společenská odpovědnost organizací.

Knihu můžete koupit v prodejně DTO CZ, s.r.o. v Ostravě-Mariánských Horách na Mariánském náměstí. Nebo si ji můžete objednat telefonicky na +420 595 620 141 nebo +420 595 620 140. Cena knihy je 210,- Kč (včetně DPH).

Název knihy: Lidé v procesech řízení (multikulturní dimenze podnikání)

Autor: Růžena Petříková a kol.

Kolektiv: Petříková Růžena, Lešingrová Romana, Vápeníček Alan, Volko Vladimír

Vydavatelství: Professional Publishing, Praha, 2007

Počet stran: 216

ISBN: ISBN 978-80-86946-28-3

Anotace: Předložená publikace je mírně modifikovanou a rozšířenou verzí učebnice, vydané společností DT Ostrava závěrem roku 2006 pro své odborné kurzy a semináře, týkající se problematiky rozvoje a řízení lidských zdrojů. I v této publikaci úvodní kapitoly pojednávají postupně o globalizaci, integrovaných systémech řízení s akcentem na oblast komplexní podnikové integrace. Další kapitoly pak řeší problematiku systémového myšlení a systémových přístupů, významu osobní kvality, problematiku mezilidských vztahů, sociálního kapitálu, etických principů podnikání a konečně přinášejí i nový pohled na problematiku CSR - společenské odpovědnosti organizací. V předložené publikaci najdete rovněž kapitoly dotýkající se podnikového řízení znalostí, včetně některých možností zlepšování prostřednictvím lidí. Oficiálně je zde rovněž představen originální model řízení PERMANET (PERformance oriented MANagement system for ENTerprises) - řízení orientované na podnikovou výkonnost. Model obsahuje několik oblastí, ze kterých si každý podniky zvolí ty oblasti, které jsou aktuálně relevantní pro zvýšení výkonnosti pro první fáze implementace. Systém je orientován na výsledky, nástroje a způsoby dosahování jsou řešeny v alternativách. Jednoduše řečeno - model PERMANENT klade hlavní důraz na jednoduchost, přehlednost a výsledky. Závěrečnou kapitolou je stať interpretující vybrané principy systému řízení Baťa v současné podnikové praxi. Pozorný čtenář má tak možnost porovnat dnešní moderní (často jenom módní) přístupy k řízení podniků se systémem, který postupně vznikal koncem devatenáctého a v prvé třetině dvacátého století ve Zlíně, kde z nepatrných základů vyrostla firma s celosvětovou působností - firma založená na etických principech služby, na špičkové technické a technologické úrovni, s vysokou úrovní řízení a životním standardem zaměstnanců firmy. Publikaci lze doporučit všem zájemcům o moderní systémy řízení vycházející nejen ze zahraničních zdrojů a zkušeností, ale rovněž z našich bohatých domácích tradic. Cena knihy 268,- vč. DPH a lze ji koupit v prodejně DTO CZ, s.r.o.

dadsada

Název knihy: Jan Pivečka: "NIKDY SE NEVZDÁVEJ!"

Autoři: Milan Švihálek, Zuzana Tarabusová

Vydavatelství: Nakladatelství Tilia, Šenov u Ostravy, 2004

Počet stran: 284

ISBN: ISBN 80-86101-94-0

 

Anotace:

 

Kniha přináší životní osudy známého vlašského ševce Jana Pivečky. Jan Pivečka projel se ševcovinou téměř celý svět. Čelil mnoha nepříznivým životním situacím a tvrdí, že v jakékoli situaci člověk nesmí nad sebou lámat hůl a musí v sobě hledat motivaci a sílu pro další cestu. Jeho heslem bylo: "Nikdy se nevzdávej!". Toto, jako poselství, předával mladé generaci prostřednictvím práce nadace, kterou založil. Zemřel v roce 2004, krátce po dokončení knihy. Jeho život může být inspirací pro každého z nás.

 

 

 

Cena knihy je 200,- vč. DPH a lze ji koupit v Nadaci Jana Pivečky, Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, tel.: 577 342 822, fax: 577 341 648, e-mail: njp@pivecka.cz