Roma - knižní nakladatelství


Baťova soustava řízení

Baťova soustava řízení (dále jen BSŘ) je označení pro množství praktik, které byly vedením a spolupracovníky firmy Baťa používány k řízení a organizaci práce. Pokud jde o časové období, ke kterému se BSŘ vztahuje, tak je to první polovina dvacátého století, konkrétně od roku 1894 (kdy byla firmy Baťa založena) do roku 1939 (kdy začala druhá světová válka a ve firmě Baťa byl nastolen německý diktát). V průběhu let 1894 - 1939 byly postupně zaváděny jednotlivé praktiky, metody, prvky, postupy a pravidla, prostřednictvím kterých Tomáš Baťa (zakladatel a šéf firmy Baťa) společně se svými spolupracovníky vybudoval z živnosti firmu světové úrovně, která v roce 1932 (kdy Tomáš Baťa zemřel) stála na pevných základech. V letech 1932 - 1939 byl šéfem firmy Baťa Jan Antonín Baťa (nevlastní bratr Tomáše Bati).

Postupným studiem řízení a organizace práce ve firmě Baťa v uvedeném časovém období lze dojít k závěru, že jednotlivé praktiky BSŘ byly skutečně utvářeny a zaváděny postupně. Některé z uvedených praktiky byly prvotně zavedeny firmou Baťa, jiné byly převzaty jako příklad od jiných podnikatelů a patřičně upraveny na tehdejší podmínky. Konkrétně lze mluvit o těchto praktikách:

 

1.    Spokojený zákazník

2.    Efektivní využití dne

3.    Služba veřejnosti

4.    Výchova a vzdělávání

5.    Morálka a etika

6.    Aktivizace a motivace

7.    Soutěživost

8.    Zkušenost spolupracovníků

9.    Osobní odpovědnost

10.  Účast na zisku a ztrátě

11.  Individuální mzda

12.  Týdenní vyúčtování

13.  Vnitropodniková banka

14.  Kalkulace

15.  Plánování

16.  Výroba

17.  Samospráva dílen

18.  Kontrola kvality

19.  Vnitropodniková doprava

20.  Nákup

21.  Prodej a obchod

22.  Reklama

23.  Spolupráce a komunikace

24.  Inovace, výzkum a vývoj technologií

25.  Finanční nezávislost

26.  Světová třída

27.  Celopodniková platnost pravidel