Roma - knižní nakladatelství


4. Seminář 28.8.2008

Čtvrtý seminář řady "To nejlepší z Baťovy soustavy řízení" úspěšně proběhl ve čtvrtek dne 28.8.2008 a zúčastnili se ho zástupci podniků ze Zlínského kraje, Moravskoslezského kraje i z Prahy. Tématem 4. semináře bylo "Jak efektivně plánovat a plnit plány".

Co bylo obsahem 4. semináře?

Dopolední program:

V první části dopoledního bloku byli účastníci seznámeni se základními principy a etapami plánování. Stěžejní část dopoledního bloku pak byla věnovaná představení plánování firmy Baťa v první polovině dvacátého století.

Polední přestávka a oběd:

V polední přestávce byl pro účastníky připraven oběd ve Zlínském mrakodrapu (21.budova), po kterém měli možnost absolvovat vyhlídku v 16.etáži, shlédnout expozici - ředitelskou etáž - 8.etáži, a samozřejmě také prohlídnout si známý výtah druhého šéfa firmy Baťa (Jana Antonína Bati).

Odpolední program:

První část odpoledního bloku byla věnovaná praktické aplikaci. Přednášející uvedla konkrétní návrhy a možnosti, jak lze osvědčené a úspěšné příklady praxe české firmy světového formátu - konkrétně systému plánování firmy Baťa z první poloviny dvacátého století - efektivně využít v současných podnicích.

Druhá část odpoledního bloku patřila doplňkovému programu – diskusi s výzanmnými hosty. Pozvání k diskusi přijali prof. Ing. František Trnka, CSc. a doc. Ing. Josef Hurta, CSc. Hosté se mimo jiné s účastníky podělili o své praktické zkušenosti, získané v JZD AK Slušovice.

Profesor František Trnka od roku 1983 pracoval v JZD AK Slušovice, nejdříve jako vedoucí útvaru koncepcí, od června 1985 jako ekonomický ředitel a od začátku roku 1986 jako ekonomický náměstek předsedy. V letech 1992 až 1996 byl poslancem Poslanecké sněmovny PČR. V letech 1997 až 2001 byl děkanem Fakulty managementu a ekonomiky ve Zlíně. V současné době je profesorem Fakulty managementu a ekonomiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Docent Josef Hurta deset let pracoval v JZD AK Slušovice ve vedoucích funkcích. Také byl poslancem Poslanecké sněmovny PČR. V současnosti přednáší na Fakultě managementu a ekonomiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

 

Pro více informací volejte +420 777 666 592 nebo pište na roma@romanakladatelstvi.cz