Roma - knižní nakladatelství


2. Seminář 24.6.2008

V květnu 2008 jsme zahájili realizaci seminářů řady "To nejlepší z Baťovy soustavy řízení" pro podniky.

Druhý seminář řady úspěšně proběhl v úterý dne 24.6.2008 a zúčastnili se ho zástupci podniků ze Zlínského kraje, Moravskoslezského kraje i z Prahy.

Realizace seminářů cíleně probíhá přímo tzv. na místě činu, tedy v bývalém továrním areálu firmy Baťa ve Zlíně. Program probíhá v 23. budově (v době působení firmy Baťa zde byli obuvnické dílny, dnes zde sídlí společnost Technologické inovační centrum s.r.o) a oběd ve 21. budově (v době působení firmy Baťa to byla administrativní budova, dnes zde sídlí Zlínský kraj).

Organizátorka a přednášející: Ing. Romana Lešingrová, Ph.D.

 

 

Co bylo obsahem 2. semináře?

Na 1. semináři se mimo jiné objevily například tyto otázky: „Jak se Baťovi podařilo nadchnout, přilákat a udržet takové množství spolupracovníků (Počet spolupracovníků rychle narůstal. V roce založení firmy Baťa to bylo 50, v roce 1924 pak 3 000, v roce 1932 již 18 200, a například v roce 1938 celkem 32 240 spolupracovníků.)? Jak Baťa takové množství spolupracovníků dokázal vést tak, že organizovaně a disciplinovaně pracovali a plnili stanovené plány? Jak Baťa takové množství spolupracovníků aktivizoval a motivoval k tomu, aby pracovali rychle a kvalitně, výkonně a efektivně? Jak Baťa dokázal i to, že spolupracovníci byli u firmy Baťa a ve Zlíně šťastní a celý systém řízení a organizace je ovlivnil tak, že říkali „naše firma“ a „my“, nikoliv „jeho firma“ a „on“, a to již při nástupu k firmě?

Tyto i další otázky byly zodpovězeny na 2. semináři řady „To nejlepší z Baťovy soustavy řízení“, který byl dne 24.6.2008 zaměřen na dílčí téma „Jak motivovat své spolupracovníky“.

Dopolední program:

V první části dopoledního bloku byli účastníci seznámeni se základními principy, typy a formami motivace. Stěžejní část dopoledního bloku pak byla věnovaná představení motivačního systému firmy Baťa v první polovině dvacátého století. Bylo řečeno, jak a čím Baťa motivoval své spolupracovníky, ale i to, co vůbec přilákalo mladé lidí z mnoha zemí celého světa do Zlína a k firmě Baťa.

Polední přestávka a oběd:

V polední přestávce byl pro účastníky připraven oběd ve Zlínském mrakodrapu (21.budova), po kterém měli možnost absolvovat vyhlídku v 16.etáži, shlédnout expozici - ředitelskou etáž - 8.etáži, a samozřejmě také prohlídnout si známý výtah druhého šéfa firmy Baťa (Jana Antonína Bati).

Odpolední program:

První část odpoledního bloku byla věnovaná praktické aplikaci. Přednášející uvedla konkrétní návrhy a možnosti, jak lze osvědčené a úspěšné příklady praxe české firmy světového formátu - konkrétně motivačního a aktivizačního systému firmy Baťa z první poloviny dvacátého století - efektivně využít v současných podnicích. Zmíněné návrhy vzbudily u účastníků zájem a vyvolaly delší diskusi, ze které si každý z účastníků odnesl několik praktických poznámek a nápadů na realizaci ve vlastní praxi.

Druhá část odpoledního bloku patřila doplňkovému programu – diskusi s přímými pamětníky, absolventy Baťovy školy práce a bývalými spolupracovníky firmy Baťa. Těmito hosty byli – František Šumpela a Miloslav Blaha, kteří jsou mimo jiné taky členy Výboru Klubu absolventů Baťovy školy práce ve Zlíně.

Pro více informací volejte +420 777 666 592 nebo pište na roma@romanakladatelstvi.cz