Roma - knižní nakladatelství


1. Seminář 22.5.2008

 

Zahájili jsme realizaci seminářů řady "To nejlepší z Baťovy soustavy řízení" pro podniky.

První seminář s názvem "To nejlepší z Baťovy soustavy řízení" řady úspěšně proběhl ve čtvrtek dne 22.5.2008 a zúčastnili se ho zástupci podniků ze Zlínského i Moravskoslezského kraje. Seminář obsahoval výběr toho nejlepšího a nejzajímavějšího z Baťovy soustavy řízení.

Termín konání byl: čtvrtek 22.5.2008 od 9 do 17 hodin.

Místem konání bylo: Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 23, 760 01 Zlín, areál Svit (budova 23).

Co bylo obsahem semináře?

V rámci přípravy semináře jsme vycházeli ze slov Tomáše Bati (1876 - 1932): "To nejlepší na světě je právě dobré pro nás" Seminář bobsahoval výběr toho nejlepšího a nejzajímavějšího z Baťovy soustavy řízení.
V dopoledním bloku byl stručně představen vývoj firmy Baťa, byly představeny podmínky pro podnikání v první polovině dvacátého století. Nedílnou součást tvořila obrazová fotodokumentace. Následně byla uvedena Baťova soustava řízení, přičemž značný prostor byl věnován výchově, vzdělávání a motivaci spolupracovníků.

V polední přestávce byl pro účastníky připraven oběd ve Zlínském mrakodrapu (21.budova), po kterém měli možnost absolvovat vyhlídku, shlédnout expozici v ředitelské osmé etáži, a samozřejmě také prohlídnout si známý výtah druhého šéfa firmy Baťa (Jana Antonína Bati).
V odpoledním bloku byly účastníkům představeny výroby a četné další činnosti, které firma Baťa v první polovině dvacátého století realizovala. Seminář byl zakončen návštěvou Obuvnického muzea, kde byly účastníkům promítnuty známé krátké reklamní filmy firmy Baťa.

 

První seminář tak zahájil realizaci celé řady dalších seminářů pod hlavičkou „To nejlepší z Baťovy soustavy řízení“. V současnosti jsou průběžně připravovány další semináře. Každý měsíc proběhne jeden seminář, a to vždy ve čtvrtek v posledním týdnu měsíce. Jednotlivé semináře se budou obsahově lišit, postupně budou vybírána různá zajímavá témata, která jsou pro současné podniky aktuální a přínosná.

 

 

Jak seminář "To nejlepší z Baťovy soustavy řízení" ze dne 22.5.2008 hodnotí sami účastníci?

 

"Přednáška "To nejlepší z Baťovy soustavy řízení" byla autorkou vzorně nejenom připravena, ale i podána. Cítím se být zavázán lidem, kteří nám po skončení totality přibližují génia." (ze dne 2.6.2008)

Děkuje Ing. Jaromír Kovář
Majitel soukromé firmy KÁMEN KwR KOVÁŘ s.r.o.

 


"Dobrý den paní doktorko,

chtěl bych Vám ještě jednou poděkovat za velmi zajímavý a poučný seminář "To nejlepší z Baťovy soustavy řízení", kterého jsem se dne 22.května 2008 zúčastnil. Samotný seminář byl veden ve velmi příjemné atmosféře, kterou ještě umocňovalo místo konání semináře, tedy bývalé tovární prostory firmy Baťa. Člověk si také nemohl nepovšimnout, že se Vám jméno Baťa nestalo jen tématem diplomové, respektive doktorandské práce, ale celoživotním koníčkem a dokážete nadchnout i ostatní, tedy i mě. Pokud mi čas dovolí, velice rád zavítám opět do Zlína na další pokračování Vašich seminářů." (ze dne 3.6.2008)

Ing. Marek Procházka
Obchodní zástupce BENEKOV term s.r.o.

 

"Vážená paní Lešingrová,

chci Vám poděkovat za pozvání na Vámi vedený seminář „To nejlepší z Baťovy soustavy řízení“, kterého jsem se zúčastnil v květnu ve Zlíně. Vzhledem k tomu, že v období mých studií žádná zmínka o Baťovi vyučovacím procesem neprošla, byla moje vědomost o jeho podnikatelských aktivitách omezena spíše jen na ústní podání mých příbuzných ze Zlína. O to větší překvapení mě čekalo na semináři, když průřez jeho postupy při řízení firmy před 100 lety jsem shledal doslova geniální. Jeho práce se spolupracovníky (nepoužíval termín zaměstnanci), průběh pracovní směny, úroky z vkladů vlastních zaměstnanců ve výši 10% v bance firmy, úroveň výstavby firemních bytů, způsob vedení mládeže ke spořivosti spojené s nošením líbivých uniforem, režim jeho školy pro vedoucí spolupracovníky a mnoho dalších nápadů, to vše ve mně zanechalo hlubokou stopu a podnítilo mne, abych hledal možnosti vhodné aplikace jeho řešení na naše vlastní potřeby. Tím prvním bylo vyčíslení ztráty vyučovacích hodin za čtyři roky studií, způsobené pozdními příchody pedagogů do tříd po přestávce. Mnohým se vůbec vysledování tohoto ukazatele nelíbilo. S přáním mnoha úspěchů při propagaci jeho osobnosti." (ze dne 7.6.2008)

Ing. Václav Žalud
Majitel Soukromého gymnázia a Střední zdravotnické školy Havířov, s.r.o.

 

"Vážená paní doktorko,

dovolte mi, abych Vám poděkovala za možnost zúčastnit se semináře "To nejlepší z Baťovy soustavy řízení", který se konal 22.5.2008. Domnívám se, že nápad pořádat semináře tohoto typu ve Zlíně je velmi užitečný, zvláště pro mladou generaci, která neměla možnost se v praxi s "Baťovským stylem práce" setkat a ani se o něm v minulosti učit. Když jsme ve firmě zaváděli "moderní systémy řízení" a připravovali se k certifikaci podle mezinárodních standardů ISO, často jsem od starších kolegů slyšela - "Ale to už tady za Baťů bylo, to přece není nic nového". Z toho jasně vyplývá, jak nadčasová Baťovská soustava řízení byla i to, že pořád ještě, i po tolika letech, je možno nechat se jí při řízení podniků inspirovat. Přeji Vašim seminářům hodně pozorných posluchačů." (ze dne 11.6.2008)

Ing. Jindřiška Ondráčková
Ředitelka Univerzitního institutu
Univerzita Tomáše Bati ve Zlín
ě

Vážená paní doktorko,

 

Váš seminář „To nejlepší z Baťovy soustavy řízení“ byl velmi zajímavý a doplnily jsme si spoustu nových informací a poznatků o Baťovi a jeho systému řízení. Jsme rády, že jsme se ho mohly zúčastnit. Děkujeme Vám za pozvání a těšíme se na další pokračování, nové poznatky a příjemnou atmosféru, která na semináři panovala.“ (ze dne 20.6.2008)

Ing. Anna Čečotková a Mgr. Miluše Bieleszová
SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov


Pro více informací volejte +420 777 666 592 nebo pište na roma@romanakladatelstvi.cz